Yönetim Politikamız
Beka inşaat A.Ş, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği tüm projeler ve bunların sonucunda işveren ve müşterilerine sunduğu tesisler, konutlar, binalar ve hizmetle oluşturduğu güvenin devam ettirilmesi ve Beka İnşaat imajının toplum gözünde "yaşam kalitesini artıracak mekanlar sunan güvenilir firma" olarak oluşmasını sağlamaktır.

Beka İnşaat A.Ş, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında projelerin sözleşmelere, işverenin isteklerine, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre, çevreyi etkileyen unsurlar ve kirlenmeyle ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde ve belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır. Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için ürün ve hizmetlerin sonuçlarında belirleyici rol üstlenen süreçlerin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler konulacak ve gelişmeler takip edilecektir.

Beka İnşaat A.Ş sürdürülebilir başarı için; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygular, takip eder.

Beka İnşaat çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere; Alacağı kararlarda Beka İnşaat imajını ve İşveren ihtiyaçlarını ön planda tutacak, Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacak, Bireysel sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşların başarısı için de çaba gösterecek,Mevcut bilgi ve tecrübelerini çalışma arkadaşları ile paylaşacak ve politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

Şirket Vizyonumuz

Beka İnşaat A.Ş, kurulduğu 1987 yılından beri;kalite kavramını, üretim sürecinin her aşamasında, tüm çalışanların kaliteden sorumlu olduğu yaklaşımıyla "biz" bilincinin yerleştirilmesine önem vermekte ve bireyi birey yapan özelliklere öncelik tanımaktadır.

Beka İnşaat A.Ş, yaşamın bütünlüğü ilkesi içinde bireylerin farklılıklarını, onların yaratıcılıklarını, ilke ve değerlerini hep ön planda tutmaya özen göstermiştir.

Beka İnşaat A.Ş, "müşteri" kavramını farklı algılayan bakışı ile, sadece dış müşteri (ürünü ve hizmeti satın alan kişi) memnuniyetini değil; çalışanların mutluluğunu da önemsemektedir.

Beka İnşaat A.Ş; temel çıkış noktasını, "kurumsal değerlere sahip çıkarak Avrupa Birliği standartında bir inşaat şirketi oluşturmak ve bu sinerji ile ülkemize en kaliteli yapıları kazandırmak " şeklinde belirlemiştir.